Broker ubezpieczeniowy  jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowy.
W odróżnieniu od Agenta ubezpieczeniowegoMultiagenta ubezpieczeniowego, którzy działają w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń reprezentując ich interesy, Broker ubezpieczeniowy działa zawsze w imieniu i na rzecz swojego klienta, reprezentując wyłącznie interesy klienta poszukującego ubezpieczenia.

Ze względu na swoją niezależność, Broker ubezpieczeniowy nie może być w żaden sposób związany z zakładem ubezpieczeń.

Broker ubezpieczeniowy rozpoznaje potrzeby klienta i opracowuje program ubezpieczeniowy, a przygotowując ofertę ubezpieczenia dostosowaną do potrzeb Klienta, analizuje oferty zakładów ubezpieczeń, negocjuje warunki oraz udziela klientowi na piśmie rekomendacji najlepszej dla klienta oferty.
Broker ubezpieczeniowy pośredniczy w zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia na rzecz klienta.
Większość brokerów ubezpieczeniowych w aktywny sposób uczestniczy w imieniu Klienta w procesie likwidacji szkód, dbając o prawidłowy jej przebieg w celu uzyskania odpowiedniego odszkodowania.

Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.