Franszyza integralna to określona na polisie kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaci odszykowania. Jeżeli wartość szkody przekroczy tę kwotę, odszkodowanie będzie wypłacone w całości.

Przykład: franszyza integralna wynosi 500 zł. Gdy wysytąpi szkoda o wysokości 450 zł, ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania.
Będzie on ponosił odpowiedzialność dopiero, gdy wartość szkody przekroczy 500 zł.
To oznacza, że jeśli wartość szkody wyniosła by 501 zł - i oczywiście przyczyna zdarzenia jest objęta ochroną ubezpieczniowawą, wówczas Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w pełnej wysokości 501 zł.  

Franszyza integralna ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidacji drobnych szkód przez ubezpieczyciela.