Są to warunki i okoliczności motywacyjne (dotyczące zachowania ubezpieczonego), które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na ryzyko ubezpieczeniowe, a co za tym idzie wartość potencjalnej szkody. Przykładem hazardu motywacyjnego może być niezadzwonienie na straż pożarną, w sytuacji pożaru ubezpieczonego budynku. Hazard motywacyjny różni się od hazardu moralnego, ponieważ w przypadku hazardu motywacyjnego, ubezpieczony nie zakłada z góry wyłudzenia ubezpieczenia, natomiast wychodzi z założenia, że np. skoro już się budynek pali, to „lepiej” żeby się spalił cały, więc nie podejmuje (nie ma motywacji) środków ratowania mienia i ograniczenia rozmiaru szkody.