Inaczej prawo sądzenia, jest uprawnieniem posiadanym przez dany podmiot do orzekania w danej sprawie. W ubezpieczeniach uwzględnia się zarówno jurysdykcję rzeczową i miejscową (terytorialną).