Tajemnica ubezpieczeniowa to zakaz udzielania przez ubezpieczyciela jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych umów ubezpieczenia.
Obowiązek zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej dotyczy zakładu ubezpieczeń, jak również wszystkich osób i podmiotów, za pomocą których wykonuje on działalność ubezpieczeniową.
Tajemnica ubezpieczeniowa wynika z ustawy o wykonywaniu działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.