Wariant kosztorysowy (gotówkowy) jest wariantem rozliczenia szkody na pojeździe z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy. W wariancie kosztorysowym ubezpieczony otrzymuje wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela na podstawie wyceny likwidatora Zakładu Ubezpieczeń. W wariancie kosztorysowym likwidator sporządza kosztorys naprawy pojazdu w oparciu o normy czasowe napraw, średnie ceny roboczogodziny i części (lub ich zamienniki). Ubezpieczony po akceptacji kosztorysu otrzymuje wypłatę od ubezpieczyciela.