Wariant partnerski (serwisów partnerskich) podobnie jako wariant serwisowy też jest wariantem bezgotówkowym.

Jednak zazwyczaj cechuje się węższym zakresem niż wariant serwisowy (ASO). Po pierwsze w wariancie partnerskim szkodę można naprawiać można tylko w warszatatach, z listy zakładu ubezpieczeń (z którymi zakład współpracuje), a po drugie (co chyba ważniejsze) część zakładów ubezpieczeń uniemożliwia naprawę szkody w wariancie partnerskim na częściach oryginalnych.