Zasady współpracy z brokerem ubezpieczeniowym

Zakres współpracy z brokerem ubezpieczeniowym stoi u podnóża dobrej i realnej ochrony ubezpieczeniowej. Niestety "pójście na łatwiznę" brokera i klienta niejednokrotnie było przyczyną poważnych braków w ochronie ubezpieczeniowej, co skutkowało obniżeniem lub skrajnie odmową wypłaty odszkodowania. Aby produkt finalny - ochrona ubezpieczeniowa, był "dobry", potrzebne jest zaangażowanie oczywiście samego brokera, ale również Klienta. Zwykło się nawet mówić o współtworzeniu produktu ubezpieczeniowego przez ubezpieczającego/ubezpieczonego - Klienta (tzw. prosumpcja). Aby Klient nie pozostawał całkowicie sam w tzw. prosumpcji, rolę brokera ubezpieczeniowego można sprowadzić do kliku punktów:

 • Broker ubezpieczeniowy może otrzymać oferty z zakładu ubezpieczeń tylko na podstawie pełnomocnictwa klienta (tzw. listu brokerskiego)
 • Przedstawienie ofert ubezpieczenia poprzedzone jest rzetelną identyfikacją ryzyk oraz badaniem potrzeb ubezpieczeniowych
 • Broker ubezpieczeniowy przygotowuje indywidualną poradę oraz rekomendację oferty ubezpieczenia, zazwyczaj na podstawie analizy porównawczej
 • Broker ubezpieczeniowy pomaga w zarządzaniu ubezpieczeniami
 • Broker ubezpieczeniowy nadzoruje w imieniu klienta proces likwidacji szkód 

Formalne czynności wstępne

Rozpoczęcie współpracy z naszą firmą może mieć charakter niezobowiązujący. Działając na podstawie wstępnego pełnomocnictwa postaramy się przedstawić istotne korzyści, które pozwolą przekonać Państwa do podjęcia dalszej współpracy. Przedstawienie zarówno wstępnej oferty jak i późniejsza standardowa obsługa brokerska są dla naszych klientów całkowicie bezpłatne.

 • podpisanie Umowy Brokerskiej
 • wystawienie Listu Brokerskiego (pełnomocnictwa) dla allbroker
 • możliwość wystawienia wstępnego pełnomocnictwa bez konieczności podpisywania umowy – w celu przedłożenia wstępnej oferty porównawczej, obejmującej analizę Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, porównanie kosztów, oraz wnioski i sugestie

Audyt

Identyfikacja występujących ryzyk:

 • bezpośrednich - występujących w obszarze działania
 • pośrednich - wynikających z charakteru działalności i otoczenia

Przegląd dotychczas zawartych umów ubezpieczenia:

 • od strony prawno-merytorycznej
 • efektywności ekonomicznej

Przedłożenie wyników i wniosków.

Więcej...

Optymalizacja umów ubezpieczenia w obszarze zakresu ochrony i kosztów

IPU – Indywidualny Projekt Ubezpieczeń

 • Rozpoznanie wymagań Klienta
 • Zdefiniowanie potrzeb ubezpieczeniowych
 • wytypowanie klauzul i zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia
 • opracowanie optymalnego, dedykowanego dla Twojej firmy IPU – Indywidualnego Projektu Ubezpieczeń

Konkurs ofert i doradztwo w wyborze optymalnej oferty

 • przygotowanie zapytania ofertowego (slipu brokerskiego) zgodnego z zaakceptowanym IPU – Indywidualnym Projektem Ubezpieczeń
 • przeprowadzenie szczegółowych negocjacji z zakładami ubezpieczeń
 • przedłożenie ofert wraz z analizą kosztów i wnioskami oraz udzieleniem rekomendacji dla najlepszej oferty dla Twojej firm
 • doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia

Obsługa Klienta

Czynności związane z bieżącą administracją polis:

 • doubezpieczenia
 • rozszerzanie lub zawężanie pokrycia
 • cesje z praw polisy
 • dostarczanie polis do Klienta
 • informowanie o terminach zapłaty
 • ubezpieczanie nowych ryzyk według potrzeb Klienta

Dostęp do serwisu internetowego 24h / 7:

Wszystkim naszym Klientom udostępnimy w ramach serwisu brokerskiego – bez dodatkowych opłat - dostęp do nowoczesnego systemu online wspomagającego zarządzanie i controlling ubezpieczeń w przedsiębiorstwie.

 • Dostęp do elektronicznej teczki klienta – informacja o polisach, składkach, płatnościach, szkodach, skany polis i OWU,
 • Wysyłanie automatycznych przypomnień o płatności raty składki – 4 warianty czasowe,
 • Zdalną aktualizację danych pojazdów niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • Dostęp do Systemu Wspomagania Zarządzaniem Roszczeniami Pacjentów (dla podmiotów leczniczych)
 • Nadzór nad postepowaniem likwidacyjnym oraz możliwość zgłoszenia szkody on-line
 • Dostęp do aplikacji obsługującej pracownicze ubezpieczenia grupowe w dowolnym towarzystwie ubezpieczeń. Aplikacja zapewnia pełną niezależność od zakładów ubezpieczeń oraz daje możliwość nieuciążliwej zmiany ubezpieczyciela.

Pomoc w likwidacji szkód

Mamy świadomość, że najważniejszym sprawdzianem jakości naszych usług jest proces likwidacji szkód. Naszym klientom zapewniamy kompleksowy nadzór nad postępowaniem likwidacyjnym oraz możliwość zgłoszenia szkody on-line oraz dostęp do elektronicznej teczki szkody 24h/7 dni.

Zapewniamy opiekę specjalisty od zgłoszenia szkody po wypłatę odszkodowania

 • Doradzamy i weryfikujemy poprawność danych zgłoszeniowych
 • Zgłaszamy szkodę w imieniu Klienta
 • Monitorujemy prawidłowość i terminowość procesu likwidacji szkód
 • Weryfikujemy poprawność decyzji odszkodowawczych
 • Prowadzimy postępowania odwoławcze 

Zawsze jesteśmy po stronie Klientów.

 

 

 

Kontakt

Wpisz imię i nazwisko
Wpisz prawidłowy numer telefonu
Wpisz prawidłowy adres e-mail
Wpisz wiadomość
Twoja zgoda jest niezbędna
5

Allbroker Sp z.o.o.
ul. Złota 14a
60-592 Poznań

Jesteśmy do państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00

Dane Rejestrowe

NIP - 7811756706

REGON - 634637979

KRS - 0000223218, Sąd Rejonowy w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł. Kapitał opłacony w całości.

Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej KNUiFE nr 1362/05 z dnia 17 stycznia 2005 roku.

Krok 1 z 2

W czym możemy
Ci pomóc?

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola oznaczone(*)

Szukamy doświadczonego i skutecznego brokera ubezpieczeniowego.
Nieprawidłowe dane

Potrzebujemy rzetelnego/profesjonalnego audytu ubezpieczeń firmy.
Nieprawidłowe dane

Szukamy dobrego ubezpieczenia dla firmy.
Nieprawidłowe dane

Szukam dobrego ubezpieczenia dla siebie.
Nieprawidłowe dane

Zakład ubezpieczeń odmówił nam lub zniżył odszkodowanie.
Nieprawidłowe dane

Inny powód
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

 
Imię i nazwisko(*)
Wpisz swoję imię i nazwisko

Telefon(*)
Podaj prawidłowy numer telefonu

Nazwa firmy
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Podaj prawidłowy adres

Uwagi
Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez allbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-592, ul. Złota14a dla potrzeb niezbędnych do wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego oraz wyrażam zgodę na przesyłanie ofert brokerskich.(*)
Twoja zgoda jest niezbędna