Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu zakładu ubezpieczeń, czyli sprzedaje jego produkty. Natomiast broker ubezpieczeniowy działa w imieniu Klienta (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) i reprezentuje jego interes.
W konsekwencji, agent ubezpieczeniowy może przedstawić ofertę tylko z tych zakładów ubezpieczeń, z którymi ma podpisaną umowę agencyjną. Natomiast broker ubezpieczeniowy, ponieważ reprezentuje Klienta, może złożyć zapytanie do wszystkich zakładów ubezpieczeń.