Tak, jeżeli broker ma otrzymać od zakładu ubezpieczeń ofertę ubezpieczenia, to tylko na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.