Zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat. Należy jednak pamiętać, że zakłady ubezpieczeń mogą zobowiązywać ubezpieczonego, i zazwyczaj to robią, do zgłoszenia wypadku w innym terminie (zazwyczaj zdecydowanie krótszym – np. niezwłocznie lub w terminie 7 dni) niż termin przedawnienia roszczeń.
A co się stanie jeżeli nie zgłosimy w terminie wymaganym przez zakład ubezpieczeń? Może być tak, że nic.
Zdecydowana większość zakładów ubezpieczeń zachowuje sobie prawo do zmniejszenia odszkodowania lub świadczenia w razie naruszenia obowiązku zgłoszenia wypadku do zakładu ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że prawo te uzależnia się od wpływu niezgłoszenia wypadku w oznaczonym terminie na wartość szkody (a konkretnie jej wzrost) lub możliwość ustalenia okoliczności i skutków zdarzenia (przez zakład ubezpieczeń). Czyli jeżeli brak zgłoszenia zdarzenia w oznaczonym terminie nie wpłynie na powyższe czynniki, to zakład ubezpieczeń nie ma prawa do zmniejszenia odszkodowania lub świadczenia.