Zgodnie z kodeksem cywilnym, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
Jest to zasada generalna, ale nie jedyna możliwość. Ponieważ, kodeks cywilny przewiduje również możliwość, że wyjaśnienie okoliczności zdarzenia / szkody może zająć dłużej niż 30 dni, wtedy zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie lub świadczenie w ciągu 14 dni od dnia, kiedy wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe – co tak naprawdę daje duże pole manewru zakładom ubezpieczeń.
Mimo tego, w ciągu 30 dni od zgłoszenia wypadku, zakład ubezpieczeń powinien wypłacić tzw. bezsporną część odszkodowania lub świadczenia. To oznacza, że po wypłacie tzw. części bezspornej możemy domagać się wypłaty w większej części, ale zazwyczaj musimy niestety przekonać do tego zakład ubezpieczeń.