Aktuariusz to matematyk, specjalista w zakresie szacowania ryzyka ponoszonego przez ubezpieczyciela w związku z zawieraniem umów ubezpieczenia; odpowiada za analizy statystyczne i finansowe zakładów ubezpieczeń