Allrisk to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk; zapis oznaczający, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone przez zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.