Agent wyłączny to Agent Ubezpieczeniowy posiadający ofertę ubezpieczeń tylko jednego zakładu ubezpieczeń, w przeciwieństwie do multiagenta, który działa na rzecz i w imieniu kilku towarzystw ubezpieczeniowych.