Actio directa jest zasadą, zgodnie z którą uprawniony do odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy.

W praktyce zasada Actio directa ułatwia i przyspiesza poszkodowanemu otrzymanie odszkodowania, ma zastosowania głównie w przypadku szkód z OC komunikacyjnego, gdzie niemal zawsze osoba poszkodowana zgłasza swoje roszczenie bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy szkody.