Ubezpieczenie CAR / EAR  (ang. CAR – construction all risk) i ryzyk montażu (EAR – erection all risk) - przejdź do Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy.