Casco to potoczna nazwa ubezpieczenia środka transportu m.in. od uszkodzenia oraz  kradzieży, np. autocasco, casco lotnicze czy casco jachtów.