Cyber ubezpieczenia, to stosunkowo nowy rodzaj ubezpieczeń
zapewniający ochronę ryzyk związanych z zarządzaniem informacją i odpowiedzialności za dane klientów, pracowników, osób trzecich, potaocznie nazywane; cyber polisa lub cyber ubezpieczenie lub ubezpiecznie cybernetyczne.

Cyber ubezpieczenie może obejmować swoim zakresem

  • OC z tytułu naruszenia prywatności
  • OC z tytułu naruszenia bezpieczeństwa informacji
  • kary administracyjne i koszty w postępowaniach regulacyjnych
  • koszty reakcji po naruszeniu bezpieczeństwa informacji, np. włamaniu do systemu IT
  • odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, na stronach internetowych itp.
  • koszty i wymuszone płatności w razie ataku hakerskiego
  • koszty odtworzenia danych
  • utracony zysk

Dlaczego przedsiębiorca powinien posiadać ubezpieczenie Cybernetyczne ?