Czynności brokerskie to czynności wykonywane przez brokera ubezpieczeniowego w imieniu lub na rzecz klienta polegające na:

  • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia
  • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów
  • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia
  • uczestniczeniu w sprawach o odszkodowanie.