D&O (ang. Directors and Officers) to ubezpieczenie członków władz spółki kapitałowej, potocznie nazywana OC D&O.

Ubezpieczenie D&O obejmuje moze zapewniać ochornę

  • członkom zarządu
  • członkom rad nadzorczych
  • dyrektorom wyższego szczebla
  • głównym księgowym

Więcej o D&O na naszj stronie inetrnetowej.