Doubezpieczenie jest dodatkową umową ubezpieczenia, która jest zawierana w celu  zwiększenia sumy ubezpieczenia na wykupionej wczesniej i ważnej polisie.

W praktyce Doubezpieczenie  stosuje się w dwóch przypadkach:

  • po wypłacie odszkodowania i tym samy zmniejszenia sumy dalszej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Przykładem może być wypłata odszkodowania z polisy AC za uszkodzony pojazd, gdy nie mamy wykupionej konsumpcji sumy ubezpieczenia.
  • uzupełnieniu sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczanego mienia., Dobrym przykładem może być zwiększenie wartości mieszkania lub domu po remoncie kapitalnym.