Forma wynagrodzenia brokera ubezpieczeniowego, gdzie broker otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od klienta (zleceniodawcy) za określone umową czynności. W Polsce tak forma wynagrodzenie brokera jest bardzo rzadka, zazwyczaj stosuje się kurtaż brokerski wypłacany przez towarzystwo ubezpieczeń.