Skrót FLEXA stosowany jest w slangu ubezpieczniowym i oznacza podstawowy zakres ochrony ubezpieczniowej w tzw. polisie ogniowej (od ognia i innych zdarzeń losowych):

  • pożar
  • skutki wyładowań atmosferycznych,
  • wybuch
  • katastrofę lotniczą.

Skrót FLEXA pochodzi z języka angielskiego:

  • Fire
  • Lightning
  • Explosion
  • Aircraft crash landing.