Franszyza redukcyjna to określona na polisie kwota, którą ubezpieczyciel potrąci - zredukuje - przy każdej wypłacie odszkodowania. Franszyza redukcyjna może być określona kwotowo lub procentowo.
Przykład: franszyza redukcyjna wynosi 500 zł; szkoda ma wartość 450 zł – ubezpieczony nie dostanie odszkodowania, ale gdy szkoda ma wartość 1500 zł – otrzyma 1000 zł odszkodowania, gdyż odszkodowanie zostanie pomniejszone - zredukowane - o franszyzę redukcyjną.