Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) to rodzaj ubezpieczenia finansowego, którego zadaniem jest pokrycie strat na jakie narażony jest użytkownik pojazdu   w związku z utratą wartości samochodu.
Ubezpieczenie GAP jest szczególnie polecane dla leasingobiorców nowych pojazdów.

Na polskim rynku ubezpieczeniowy dostępnych jest kilka wariantów ubezpieczenia GAP. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie; który z oferowanych GAP jest najlepszy?  

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia GAP warto porównać możliwe warianty ubezpieczenia GAP i wybrać najbardziej odpowiedni do własnych potrzeb. 

W porównaniu pomocne będzie zapoznanie się z poszczególnymi wariantami ubezpieczenia GAP"