Ubezpieczenie GAP RTI  (Return To Invoice ) zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy ceną fakturową  pojazdu a większą z dwóch kwot: wypłaconym odszkodowaniem z AC (lub OC sprawcy ),  a wartością pojazdu na dzień szkody całkowitej.

Przykład
Leasing nowego samochodu w 2017 roku za 100 000 zł .

W 2020 roku - po niespełna 3 latach eksploatacji - pojazd ulega szkodzie całkowitej (zostaje ukradziony lub zniszczony w wyniku wypadku).
Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie firmie leasingowej 58 000 zł.
Użytkownik samochodu ( leasingobiorca) „stracił” 42 000 zł.
W przypadku zawartego dodatkowego ubezpieczenia  GAP, otrzymałby dodatkowo
odszkodowanie pokrywające utratę wartości samochodu w wysokości 42.000 zł.

Ubezpieczenie GAP RTI jest polecane dla leasingowanych nowych pojazdów oraz dla pojazdów marek ekskluzywnych, gdzie utrata wartości w stosunku do ceny fakturowej jest największa.
Dlatego też, Ubezpieczenie GAP RTI zapewniając najbardziej pełną ochronę jest jednocześnie najdroższym wariantem ubezpieczenia GAP  
W przypadku leasingu pojazdu z niskim wkładem własnym (0-10%) istnieje duże prawdopodobieństwo, że wartość pojazdu w momencie szkody będzie niższa, niż wartość pozostałych zobowiązań leasingowych.
Dlatego też, Ubezpieczenie GAP RTI jest szczególnie zalecane w przypadku leasingowania pojazdu z niską wpłatą początkową.