Ubezpieczenie GAP Indeksowy – zapewnia dodatkowe (poza AC) odszkodowanie wyliczane w wartości procentowej przyznanego odszkodowania z tytułu autocasco. Zazwyczaj jest to od 20% do 30% wartości przyznanego odszkodowania w zależności od marki samochodu i firmy oferującej GAP.

Ubezpieczenie GAP Indeksowy można uznać jako daleko idący kompromis co do ceny i zakresu pokrycia ubezpieczeniowego pomiędzy GAP RTI, a GAP finansowym.