Ubezpieczenie GAP CASCO  - zapewnia dodatkowe (poza AC) odszkodowanie w przypadku szkód całkowitych i jest ustalane jako różnica pomiędzy  wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (powiększoną o wartość wraku), a sumą ubezpieczenia AC z polisy ważnej na monet zawarcia ubezpieczenia.

Przed przystąpieniem do tego ubezpieczenia warto się upewnić czy polisa AC nie ma gwarancji utrzymania stałej wartości. Jesli nasz AC ma wykupioną gwarancje utrzymania stałej wartości, wówczas Ubezpieczenie GAP CASCO jest zbędne.