Są to warunki i okoliczności, które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na ryzyko ubezpieczeniowe, a co za tym idzie wartość potencjalnej szkody.