Są to warunki i okoliczności fizyczne (przedmiotu ubezpieczenia), które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na ryzyko ubezpieczeniowe, a co za tym idzie wartość potencjalnej szkody. Przykładem hazardu fizycznego mogą być zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, stan techniczny budynku czy wykorzystane materiały budowlane.