Są to warunki i okoliczności moralnego (dotyczące zachowania ubezpieczonego), które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na ryzyko ubezpieczeniowe, a co za tym idzie wartość potencjalnej szkody. Przykładem hazardu moralnego może być próba wyłudzenia odszkodowania przez ubezpieczonego np. poprzez podpalenie budynku.