Są to warunki i okoliczności prawne (dotyczące ubezpieczonego), które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na ryzyko ubezpieczeniowe, a co za tym idzie wartość potencjalnej szkody. Przykładem hazardu prawnego może być forma prawna prowadzonej działalności czy zakres ponoszonej odpowiedzialności cywilnej.