Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej jest pokrywane z polisy OC sprawcy kolizji, jeżeli ten pojazd był uszkodzony i nie nadawał się do dalszej jazdy. Holowanie jest także usługą dostępną w ramach ubezpieczenia Assistance pojazdu. Zakres kilometrowy holowania może być różny w zależności od wysokości składki i wariantu ubezpieczenia.