Potwierdzenie na piśmie, jakie otrzymuje ubezpieczony po przystąpieniu do umowy ubezpieczenia. W ubezpieczeniach grupowych jest to potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniach indywidualnych – potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia.