Instytutowe klauzule ładunkowe (ICC - Institute Cargo Clauses)  to uniwersalne warunki ubezpieczenia cargo, czyli ładunków podczas przewozu.
Instytutowe klauzule ładunkowe zostały opracowane przez Instytut Londyńskich Ubezpieczycieli. Są powszechnie stosowane w międzynarodowych ubezpieczeniach ładunków.
Najszerszy zakres ochrony ma zestaw klauzul „A” – jest oparty na zasadzie „All risk”. Kolejny zestaw klauzul „B” zawiera średni zakres ochrony, a zestaw „C” daje najmniejszy zakres ubezpieczenia.