Indeksacja składki to regularne (zwykle coroczne) podwyższanie składki i sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji. Indeksacja chroni przed spadkiem wartości polisy w długim okresie. Przy ubezpieczeniu na życie indeksacja może mieć miejsce w każdą rocznicę polisy.