Kradzież z włamaniem jest pojęciem prawa karnego, które jest wykorzystywane w ubezpieczeniach majątkowych.
Kradzież z włamaniem to zabór mienia w celu przywłaszczenia dokonany przez osoby trzecie z widocznymi śladami włamania – usunięciem zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi (w tym podrobionym kluczem).
Aktualnie coraz częściej uważa się, że włamaniem jest także pokonanie niematerialnego zabezpieczenia, np. złamanie kodu zamka elektronicznego z szyfrem.