Kradzież zwykła to zabór mienia dokonany w celu przywłaszczenia przez osoby trzecie bez śladów włamania (pokonania zabezpieczeń) czy użycia przemocy, siły fizycznej, groźby. Zazwyczaj kradzież zwykła nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.