Kulancja to wypłata odszkodowania w drodze wyjątku, mimo braku jednoznacznej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub nawet w przypadku pewności, że odszkodowanie za szkodę się nie należy. Ubezpieczyciele stosują kulancję zazwyczaj ze względu na dobro klienta, w ramach długotrwałej współpracy, lub w celach marketingowych związanych z ochroną wizerunku, a także by uniknąć kosztów procesów sądowych.