Minicasco to ubezpieczenie typu autocasco o bardzo ograniczonym zakresie ochrony, często z wyłączeniem likwidacji szkód częściowych, tzn. nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej za naprawy uszkodzonego pojazdu.
Minicasco zazwyczaj zapewnia ochronę wyłącznie w przypadku kradzieży, szkody całkowitej czy przed działaniem żywiołów. Najczęściej ubezpieczenie mini casco kupują młodzi kierowcy, bez zniżek za historię szkodową AC.