Minimalna suma gwarancyjna to najniższa suma, na jaką musi zostać zawarta umowa ubezpieczenia obowiązkowego; jej wysokość wynika z przepisów ustaw lub rozporządzeń.