Nadubezpieczenie   to sytuacja, kiedy  ubezpieczenie mienia zostało zawarte na wyższą sumę ubezpieczenia niż faktycznie jest ono warte. Nie wpływa to na wysokość odszkodowania – ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które odpowiada faktycznej wartości mienia.