Niedoubezpieczenie to sytuacja, kiedy ubezpieczenie mienia zostało zawarte na niższą sumę ubezpieczenia niż faktycznie jest ono warte. W przypadku szkody ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie zgodnie z zasadą proporcji, tzn. proporcjonalnie do stosunku, w jakim jest suma ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia.