Ogólne Warunki Ubezpieczenia to zbiór zasad i warunków dotyczących umowy ubezpieczenia.
Ogólne Warunki ubezpieczenia określają zakres praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia – czyli zarówno zakładu ubezpieczeń, jak i ubezpieczającego.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią część umowy ubezpieczenia.
Polisa ubezpieczeniowa jest tylko jedną z form potwierdzenia umowy ubezpieczenia.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia muszą być zgodne z ustawą ubezpieczeniową i przepisami kodeksu cywilnego.