Poważne zachorowanie, to jedno z dodatkowych zdarzeń, które  może być objęte umową ubezpieczenia na życie.
W przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, ubezpieczony z polisy na życie otrzyma określoną w umowie ubezpieczenia wysokość świadczenia.
Katalog chorób definiowanych jako poważne zachorowanie jest określony przez ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Katalog poważnych zachorowań oraz definicje chorób mogą się w znaczący sposób różnić,
Poważne zachorowanie obejmuje m.in. takie schorzenia jak;  zawał serca, nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek.