Polisa ubezpieczeniowa to dokument, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia.
Polisa wystawiana jest przez zakład ubezpieczeń lub jego przedstawiciela Agenta Ubezpieczeniowego.