Posiadaczem zgodnie z kodeksem cywilnym  jest zarówno ten, kto faktycznie włada daną rzeczą jak właściciel (posiadacz samoistny), ale także ten, kto włada nią tylko jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).