Rocznica polisy to rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia.
W rocznicę polisy może nastąpić zmiana warunków umowy np. podwyższenie sumy ubezpieczenia i składki w ramach indeksacji.