Suma ubezpieczenia  to wartość na którą ubezpieczono mienie, zdrowie, życie.
W ubezpieczeniach majątkowych prawie zawsze  suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Suma ubezpieczenia  powinna odpowiadać aktualnej wartości ubezpieczonego majątku. Sumę ubezpieczenia na życie powinno się wyznaczać na podstawie przybliżonej wartości potrzeb ubezpieczonego lub uposażonych.